Båter til landsleir Gjøvik 2025

1 november, 2023 av aksel

Gjøvik Kommune ønsker å komme i gang med planleggingen av båthavna i Mjøsa i forhold til Speidernes landsleir 2025. De ønsker å legge til rette for at sjøspeiderne skal kunne delta med båter og seile på Mjøsa.

Så vidt jeg har skjønt tidligere så er sjøspeidernettverket i NSF positive til at det er leir på Gjøvik og at Mjøsa er mulig å sette ut båter i.

Det kommunen spør etter er et anslag på hvor mange båter det kan være snakk om at kommer. De må ta en vurdering på om bryggene de har er store nok eller om de må utvide dem noe.

Anslaget på båter sendes til Sjospeider@speiding.no og frist for å sende inn dette er 20.nov