Kontaktseminaret 2023 Flekkerøy

26 januar, 2023 av aksel

Nettverkets aktiviteter – 2022

Rev. 2

● Kontaktseminar 2022 – 22. januar 2022 i øst (Breivoll / nett, Hans Petter)
● Sjøpeff 2022, 26. – 29. mai i vest (2. Sandnes sjø / 1. Tananger sjø)
● Nasjonal dugnader på Havbraatt
○ Ny motor
○ Slipping på Nausvik slipp
○ Rigging hos 2. Sandnes sjø
● Armada 2022 (til og fra norsk sjøspeiderleir)
● Norsk sjøspeiderleir 2022 på Breivoll
● Emnekurs sjø 2022 26. 29. mai (2. Sandnes sjø / 1. Tananger sjø)
● Skipperutsjekk Havbraatt
● Arbeid med skipssikkerhethåndbok og båtkontroll
● Arbeid med sjøspeiderprogram (Skipsfører og overstyrmann)

● Arbeid med sjøspeiderprogram Jungmann til 1. styrmann
● Kjøre lederkurs for sjøspeiderprogram 2022 (Andreas)
○ Småspeider
○ Tropp
○ Rover
Planer for 2023
● Kontaktseminar januar 2023 (Flekkerøya / Søgne)
● Sjøpeff 2023, i mai i øst (5.Drammen Sjø med fler) 19 – 21.mai
● Armada 2023
○ Sverige (Sjø 23)?
○ Fantetokt i sør
● Emnekurs sjø 2023 mai i øst (5.Drammen Sjø) 19 – 21.mai
● Skipper utsjekk Havbraatt 18. mai 2023
● Kjøre lederkurs for sjøspeiderprogram 2023 (TBA)?
○ Småspeider
○ Tropp
○ Rover
Planer for 2024
● Kontaktseminar
○ Husøy Sjø Speidergruppe
● Sjøpeff
○ Flekkerøy BK Sjøspeidergruppe
● Emnekurs sjø
○ Flekkerøy BK Sjøspeidergruppe (Sørlandet)
● Armada

Planer for 2025
● Kontaktseminar
○ Tananger
● Sjøpeff

● Emnekurs sjø

● Armada

Planer for 2026
● Norsk sjøspeiderleir i Sørlandet krets 27.juni – 4. juli

● Armada 4. juli fra leir

Valg / stadfestelse av verv i nettverket for 2023

Verv 2022
Nettverkskoordinator Sverre Kjetil Lima
Armadaleder Sigurd Mo
Program Andreas M. Janzen
Leirsjef Hans Petter Kvalø
Havbraatt koordinator Bjørn Einar Jensen
Valgkomite 2022:
Amalie og Vetle
Verv 2023
Nettverkskoordinator Andreas M. Janzen
Armadaleder Sigurd Mo
Program Sverre Kjetil Lima
Leirsjef ?
Havbraatt koordinator Bjørn Einar Jensen
Valgkomite 2023:
Vetle

Søndag 22.01.23

Gruppearbeider
● Felles, oppsummering Armada (Sigurd Mo)
● Havbraatt (Bjørn Einar)
● Program, Sjøpeff og Emnekurs sjø (Sverre Kjetil)
● Program, merker (Sigurd Mo)
● Norsk sjøspeiderleir (Søgne og Flekkerøy)

 

Diverse:

Det jobbes med en operasjonshåndbok for Havbraatt, Og selv om ikke påbudt ennu anbefales det å bruke denne som mal til egne fartøyer.
Denne er utviklet etter offenrtlige krav til fartøy som kan ta opp til 12 passasjerer.
Last ned kopi her: Operasjonshånbbok Havbraatt.

Det jobbes med revidering av en del av sikkerhetsmerkene, denne omgang de høyeste:
Infoskriv om forslaget
Forslaget pungtvis