Nye fartsgrenser på sjøen i 2022

12 januar, 2022 av katinka

Ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen

Foto: Kristian Lauvdal Strøm

Fra 1. januar gjelder ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen. Rundt 125 lokale fartsforskrifter i 95 kommuner blir opphevet.

Kommunene bestemmer i eget sjøområde og nå er ansvaret  om å fastsette fartsgrenser delt mellom Kystverket og kommunene etter havne- og farvannsloven § 7 og § 8:

  • Kystverket regulerer fart for fritidsfartøy i hoved- og biled og for næringsfartøy
  • Kommunene regulerer fart for fritidsfartøy i kommunens eget sjøområde

Den nye forskriften gir fartsgrenser for fritidsfartøy (inntil 24 meter) i hoved- og biled for næringsfartøy i 39 kommuner.

I øvrige kommuner som hadde fartsforskrifter etter den gamle havne- og farvannsloven, har ikke Kystverket gitt noen nye fartsgrenser. Her vil kommunal fartsforskrift for fritidsfartøy gjelde.

Det kan en periode frem mot våren oppleves at fartsskiltene ikke er korrekte, og det kan ta noe tid før Kystverket og kommunene har fått gjort endringene på skiltene. Husk at det er båtfører som er ansvarlig for å vite hvilke regler som gjelder der man ferdes. Dette kan undersøkes både på Lovdata, kart og informasjon fra kommunene.

Her finner du ny fartsforskrift på Lovdata

Saken er hentet fra kystverket.no – les hele saken her.

illustrasjon av myndighetsfordeling av hoved og biled.png

Illustrasjon av myndighetsfordelingen. Hvor hoved- og biled går, fremgår her.
Kilde: Lovdata